AATTK - Anasayfa
AATTK

İnsanlara bilgi vermeyi amaçlayan bir blog.

Loading Bar Yapımı with C Language

2018-11-18 - #
Genel olarak yaptığımız programların baş kısmına bir giriş kısmı eklemek isteyebilirsiniz. Bu konuda alt kısımda ki kodları inceleyebilirsiniz.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
// AATTK:NET
void gotoxy(int x, int y){
  COORD coord;
coord.X = x;
coord.Y = y;
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}
void load(){
    int row,col,r,c,q;
    gotoxy(36,14); 
    //Burada Hangi konumdan başlayacagını söylüyoruz
    printf("loading...");
    gotoxy(30,15);
    //Burada Hangi konumdan başlayacagını söylüyoruz
    for(r=1;r<=20;r++){
    sleep(1);//Duraksama süresi
    printf("%c",177);}
    getch();
}
//Main Function
int main(){
load();
getch();
return 0;
}